Σκεψεις…….

Standard

«Μεταρρυθμίσεις κατ’ επιταγήν».  Πόοοοσο οργανωμένα «ανοργάνωτο» ή «ανοργάνωτα» οργανωμένο φαίνεται να είναι αυτό το κράτος, κυρίως, όμως, πόσο εμείς το έχουμε αποδεχτεί.    Με υπηρεσίες καθόλου «φιλικές» προς τον πολίτη, ή και  ανύπαρκτες, συχνά.  Με συνδικαλιστές που θεωρούν τον συνδικαλισμο «αυτοσκοπό»,  και  με  το παρελθόν πυξίδα.   Και με ένα  ρουσφετολογικό «αλισβερίσι» που τόσο μας «εξυπηρετούσε» όλα αυτά τα χρόνια,  και  που  τώρα το καταδικάζουμε ένθεν κακείθεν, τώρα όμως?  Όλες οι αλλαγές πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα – πληρώνουμε την αδράνεια ετών –  γίνονται «βίαια»,  και αυτό επιτρέπει ορισμένες αμφιβολίες,  για το αν γίνονται σωστά. Ένα είναι σίγουρο, ότι τίποτα δεν θα μείνει το ίδιο,  μέχρις εκεί  είναι απόλυτα κατανοητό, το πόσο βαρύ θα είναι το τίμημα,βεβαίως,  μας απασχολεί. επίσης, πάρα πολύ σοβαρά.  Ο τρόπος, δε,  με τον οποίο γίνονται  αυτές οι «με νόμο αλλαγές», αν  θα οδηγήσουν και στην αλλαγή νοοτροπίας –  στο πως, δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε και επιθυμούμε να είναι η συλλογική μας ζωή –  παραμένει να αποδειχθεί.

Advertisements